People is our passion!

Welcome to Hyrax

Personnel Placement

People is our passion!

We are a small company, situated in the beautiful city of Potchefstroom. We work closely with our clients and our candidates. Placing the right person in the right role is our joy.We consider it art…

AFRIKAANS

Ons oorweeg altyd eers kandidate wat op ons databank geregistreer is  wanneer ons ‘n pos inkry.  Ons adverteer slegs ‘n pos as ons nie ‘n geskikte kandidaat op die databank het nie.

Gun my asseblief ‘n paar minute om ons registrasieproses aan jou te verduidelik. 

Ons het ‘n boetiek databank met kandidate wat ons persoonlik ontmoet en leer ken het.  Ons oorweeg altyd eers kandidate wat op ons databank geregistreer is.  Ons sal slegs ‘n vakature in die pers en op ons en ander webwerwe adverteer as ons seker daarvan is dat daar nie ‘n geskikte kandidaat op ons databank is nie.  Daar is dus verskeie poste beskikbaar wat deur ons gevul word waarvan jy nooit ‘n advertensie sal sien nie. 

Wil jy graag registreer?

Om as ‘n werksoeker op ons databank te registreer, wil ons jou persoonlik ontmoet.  Ons nooi jou dus uit om ‘n afspraak te skeduleer.  Tydens jou afspraak sal ons met jou gesels ten einde jou beter te leer ken, ons gaan ook jou primêre breinvoorkeure vasstel deur van die Neethling Breininstrument gebruik te maak. 

Registrasie op ons databank is gratis, maar die Breinprofiel sal jou ‘n eenmalige bedrag van R360-00 kos.  (dit is om te betaal vir die koste van die metingsmateriaal en die psigometris) 

Ons sien uit daarna om jou te ontmoet, dus skakel ons by 018 294 4664. 


ENGLISH

We firstly consider candidates who are registered on our data base.  We will only advertise a position in the press and on our and other websites, once we are satisfied that our data base does not have a suitable candidate.  There are thus various positions available that we fill, but never advertise.

So, you want to register?
                                                              
To register on our data base as a job seeker we want to meet you personally.  You are thus more than welcome to schedule an appointment with us.  When you come in we will have an INTERVIEW with you, just to get to know you better and we will profile your primary brain preferences, using the Neethling Brain Instrument.  We will interpret the results to you and you will receive a copy there-off.

Registering on our data base is FREE, but the Brain profile will cost you a once off fee of R360.00 (this is to cover the cost of our Psychometrist and the usage of the material).

We look forward to meeting you, so give us a call on: 018-294 4664

Get in touch

ADDRESS


POSTAL


TEL
EMAIL

47 Kamp Street
Potchefstroom,2531

PO BOX 1328
Potchefstroom, 2520

+27 18 294 4664
apply@hyraxrecruitment.co.za

Contact us now